Home » Archives for May 2022

Много вълнуващо е усещането, когато човек за първи път се намери в криптата на базиликата „Санта Мария Клементе“ в Рим. Чувството за вечност на великите дела и за преходността на човешките страсти и заблуди,  е напълно завладяващо и непреодолимо. Там, човек сякаш преминава през пречистващите филтри на времето и тогава той осъзнава, че мисията на…

©2016 Organisation für Europäische Integration e.V. ORFEI, München.
All Rights Reserved.
Top
Follow us: