Home » 28.11.22. Съобщение: Избори за Миграционен Съвет в Мюнхен

СЪОБЩЕНИЕ 

относно Избори за МИГРАЦИОНЕН СЪВЕТ в Мюнхен

 

Уважаеми членове и съмишленици,
Днес Българското Генерално Консулство в Мюнхен разпространи важна информация относно предстоящите избори за МИГРАЦИОНЕН СЪВЕТ. Публикуваме я и на нашия сайт, по молба на ГК на РБ.

Дружество ОРФЕЙ

—————————-

Уважаеми дами и господа, скъпи сънародници,

На 19.03.2023 г. предстоят избори за Миграционен съвет, който представлява и защитава интересите на населението с чуждестранни корени пред общинския съвет, институциите на града, правителствените и неправителствените организации. Принципно изборите за Миграционен съвет се провеждат на всеки шест години. По изключение следващият Съвет се избира само за три години, защото е предвидено сливане на тези избори с местните избори за Общински съвет през 2026 г. Миграционният съвет разполага с годишен бюджет за субсидии в размер на около 160 000 евро за проекти за интеграция. https://stadt.muenchen.de/infos/migrationsbeiratswahlen.html 

Какво съдействие може да оказва този Миграционен съвет на българските граждани, които нямат германско гражданство?
Основна задача на членовете на Миграционния съвет е да консултира общинския съвет по теми и въпроси, свързани с политиките на мигрантите, както и борбата срещу неравенството и расовата дискриминация. Миграционният съвет е част от широката мрежа за мигрантски организации в Мюнхен и работи тясно с тези организации на общинско, областно и държавно ниво.

Съветът разглежда въпроси на пленарни заседания, комисии, работни групи и постоянни
комитети с:
• Антидискриминация и антирасизъм
• Образование и обучение
• Политика за благосъстояние на децата и младежите
• Трудови и социални въпроси
• Въпроси на жените
• Спорт и свободно време
• Култура и междукултурен диалог
• Миграционна политика и международно разбиране
• Политика за бежанците и миграционно право
• Организиране на специализирани дни, консултации с граждани и фестивали

В интерес на всички българи в Бавария е да има максимален брой представители на българската общност в Миграционния съвет. Затова препоръчваме и Ви призоваваме за активно участие в тези избори, като предлагаме да се сформира самостоятелна българска листа с кандидатури и да се окаже сериозна подкрепа за нея. Понастоящем член на Миграционния съвет е г-жа Димитрина Ланг.

Какви са ползите от активното участие на българската общност в избора на членове на Миграционния съвет?
• Съветът по миграция отправя препоръки и представя предложения до градския съвет и градската администрация
• Организира събития за политически дискусии, например за интеграционната политика в Бавария, за признаване на придобитите квалификации в чужбина, или въпроси за безработицата при мигранти
• Провежда кампании за правото на глас на всички на местните избори

Работата изисква време, усилия и личен ангажимент, но в същото време могат да се постигнат резултати за подобряването на ситуацията с българските мигранти в града, както и за подпомагането на интеграцията на хора с чуждестранни корени. На тази страница можете да намерите подробна информация относно сформирането на
самостоятелна листа: https://stadt.muenchen.de/infos/wahlvorschlag.html

Право на активен и пасивен избор имат граждани на Мюнхен, които:
• са навършили пълнолетие
• имат поне едно чуждестранно гражданство (без немско)
• имат минимум 6 месеца адресна регистрация в рамките на града
• имат двойно гражданство (необходимо е подаването на прикачената молба) – https://stadt.muenchen.de/service/info/geschaeftsleitung/10315066/
• имат само немско гражданство, но не по-дълго от 12 години (с молба).

Миграционният съвет се състои от 40 пряко избрани и 10 назначени членове с право на глас, както и допълнителни членове със статут на съветници.Членовете се избират от кандидатски листи, които са предварително
сформирани и самостоятелно организирани от дружества, инициативи и надпартийни организации. Кандидатските листи могат да бъдат многонационални или да съдържат кандидати само от една националност. Срокът за подаване на кандидатските листи е от 28.11.22 до 09.01.23 г.

Генералното консулство в Мюнхен предлага да се сформира самостоятелна листа за български участници в Миграционния съвет. Обръщаме се към Вас с молба, българските дружества и организации в гр. Мюнхен и Българските неделни училища да извършат необходимата разяснителна дейност и да изпратят конкретни предложения на желаещи за включване в кандидатската листа за участие в изборите за Миграционен съвет.

Молим, предложенията да бъдат изпратени до 7 декември 2022 г. на мейла на Генералното консулство: consulate.munchen@mfa.bg или на неговите телефони.

Повече информация за структурите на Миграционния съвет можете да намерите тук
http://www.migrationsbeirat-muenchen.de/start.htm

Молим, също така, за разпространение на информацията сред българските дружества и социалните мрежи.
Благодарим предварително за Вашето разбиране и съдействие!

С уважение,
Генерален консул Драгомир Димитров
——————————————————
Generalkonsulat der Republik Bulgarien
Walhallastrasse 7,
80639 München
tel: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15
fax:+49 89 155 006

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: