Home » 18.11.22 “Фундаменти на Лидерството”. (онлайн семинар)

Съобщение
Онлайн семинар за студенти и млади специалисти

          Организацията за Европейска Интеграция подновява своята активна дейност в комуникирането на важни теми от областта на културата, науката и икономиката, като важна предпоставка за устойчивото развитие на съвременното общество. Споделяйки концепцията, че съвременното Лидерство следва да се гради чрез внедряване на адекватна бизнес-култура, достъп до знания на всеки и активен обмен на информация, нашата програма ще включва вече и провеждането на онлайн семинари, открити лекции и беседи на теми, спомагащи за културната интеграция в Европа и принципите на ефективното управление

        Новият тип лидери са призвани да въвеждат от самото начало подходяща почва, тоест Бизнес-култура, в която да поникнат и дадат плод посетите от тях ценности и визия за успеха. Невинаги е задължително Лидерът да е мениджър, но е от решаващо значение Мениджърът да придобие качествата и уменията на лидер! Защото управлението на всяка организация, фирма или държава (и то във всичките им нива) не следва да е самоволен набор от административни функции. Без значение какъв е браншът, размерите или опитът на дадена организация, в основата на успеха й следва да стои подходяща рамка, в която строго са определени всички компоненти за крайния успех.

Lider_BG

         Семинарът е безплатен и подходящ за студенти и млади специалисти, чиито професионални цели и задължения включват необходимостта от придобиване на допълнителни знания от сферата на управлението.

          Заявките се приемат по електронната поща. Поканите за участие ще бъдат изпратени като отговор и ще съдържат линк към събитието. В случай на необходимост, организаторите си запазват правото да правят промени в датата и часа на събитието, за което участниците ще бъдат известени поне 1 седмица по-рано от датата на провеждане.

Дружество ORFEI

 

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: