Home » 01.11.22 ДЕКЛАРАЦИЯ послучай Деня на будителите

ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод Деня на българските будители

През хилядолетната си история България е преживяла и превъзмогнала безброй трудности и съдбовни промени. С особена тежест, обаче, бяха белязани последните десетилетия на политическа нестабилност в света и яростно геостратегическо противопоставяне на европейския континент, които изправиха страните ни пред огромни предизвикателства в политиката, икономиката и социалния живот. Наред с това, на изпитание бяха поставени и културно-историческите ценности и постижения на българите.

Днес отново се стремим към позитивна промяна на действителността ни. Но всяка подобна промяна и конструктивни действия следва да започват най-напред със съхранението на един народ като етнос, с мотивацията му, със запазването и развитието на здравето му, на културните и моралните му ценности, както с повдигането на социалния му статус. Те са в основата на всеки успех и устойчивост на развитието.

Настъпилите промени след 1989 г. дадоха възможността за свободен избор на много българи – да пътуват за да учат, да работят или просто да живеят зад граница. Необходимостта от интегрирането им в обществото, където са избрали да пребивават, е логичен процес, но наред с това стои и предизвикателството как да се запази самобитността и етническата принадлежност на тези хора, ако приемаме като част от националния потенциал.

Българите по света представляват един голям и безценен интелектуален капитал и ресурс, който трябва да бъде стимулиран със всички възможни инструменти на държавата България. Само така ще може да се промени сегашната демографска и икономическа картина в България, ако на този безценен ресурс му бъде даден шанса за това. За съжаление, доскоро не се наблюдаваха ефективни действия за ре-интегрирането на българите от чужбина. Не се гарантираше достатъчен финансов ресурс за дългосрочното следване на тези цели, с изключение на някои родолюбиви организации. С две думи , интересът и визията на самите българи зад граница беше пренебрегван и използван за тясно партийни интереси.

Само в Германия (четвъртата по мощ икономика в света), нашите сънародници са над 200 000 души по официални данни на немската статистика. Всички те имат огромната нужда от културен, информационен и социален обмен със сънародниците ни от България, както и с тези, живеещи в Германия. Не просто, за да прекарат добре времето си, а за да заживеят неотлъчно и пълноценно с темата «България“. За да се гордеят, че са истински български будители и за да са стимулирани да се наричат такива.

Особено място в културния, социалния и икономически живот на българите в Германия заема област Бавария. Освен, че в нея са намерили работа и образование десетки хиляди българи, Бавария заема и изключително стратегическо място, по отношение на прилежащите до Германия съседни големи икономики като Италия и Франция. Не можем да не споменем и добре развитите страни като Полша, Холандия, Австрия, Чехия и Белгия. Във всички от тях присъствието на български общности е чувствително. Поради това Мюнхен е предпочитана културна дестинация и за много други българи, идващи отвън.

Като една от най-големите чуждестранни общности в Бавария, българите тук изпитват своите културни и социални потребности, но същевременно представляват и огромен човешки потенциал. Една част от потребностите за българско културно присъствие тук  се покриват чрез индивидуалните усилия на родолюбиви българи, но въпреки това тук все още липсва систематичен подход за развитие на българската култура.  

Ето защо, още през декември 2013 г. , по време на работните си срещи с представителите на Президентството и българския парламент,  дружество “ОРФЕЙ” постави въпроса за спешната необходимост от обособена площ за български културно-център информационен център за българите от Мюнхен и региона.

Българските дружества от Бавария и околните област са десетки и дейността им е похвално активна, но отсъствието на подходящо културно средище обезкуражава и най-добрите наши проекти. Защото невинаги един бар или заведение за обществено хранене са подходящото място да се срещнеш с български, немски или други европейски официални представители, да ги запознаеш с българската древна история, да послушаш поезията на Ефтим Ефтимов, гласа на Борис Христов или да пък да разгледаш картините на талантливите български художници. В Германия също така, има и редица талантливи млади българи, чието изкуство или знания също си струва да бъдат видени и оценени от българската и германската публика.   

 2 copy

Понякога се питаме, какво ще е бъдещето на нашите сънародници, живеещи в чужбина след 20 години? Невъзвращенци, далечни роднини и неглижиран демографски, интелектуален и духовен потенциал на нацията ни?! Разпокъсан етнос със залязващи функции?! Или ще бъдем мотивирани, за да останем една организирана общност, с единни цели и идеали?

Обща задача на всички българи по света е да съхраним етноса си, самобитността на културата си, езика и писмеността си, а също така и своите ценности и традиции. Нещо повече: България притежава огромен духовен потенциал, който макар и не добре познат днес за широката световна общност, може да стане генератор на колосални промени в модерните визии за едно по-хуманно и устойчиво общество през новото хилядолетие.

Затова днес, на този светъл празник на българския Дух, ние отново се обръщаме с призив към ръководните фактори на днешна и утрешна България – разчитаме на вашата спешна подкрепа с конкретни ресурси за финансирането на проекта за създаването на Български Културно-Информационен център в Бавария (Мюнхен).

Със своята близо 10 активна годишна история в културния живот на българите от Мюнхен, нашата организация изразява повторна готовност да сподели с българската страна своята визия и стратегия за развитието на центъра. Освен ентусиазмът на живеещите в странство сънародници, е необходима и активна политика и гарантиран, пропорционално разпределен ресурс на държавата България за стимулиране и популяризиране на българската култура зад граница.

Казахме достатъчно – сега е време за действия. И не някога в бъдещето, а още ДНЕС. Утре може да е късно!

Използваме случая да поздравим всички наши сънародници по света по случай празника на българските будители!

Изпълнителен Съвет на

Организацията за Европейска Интеграция (ORFEI)

 гр. Мюнхен

 

 

BG

 

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: