В Социалната сфера, ние съдействаме за:Human dreams

 

 • социално осигуряване, помощ за жилищно настаняване и здравни грижи.
 • свободно движение на трудещи се и техните семейства в рамките на ЕС;
 • подобряването на условията на труд, както и на здравето и безопасността на работното място;
 • защита в случай на несправедливо освобождаване от длъжност;
 • борба срещу всякакви прояви на дискриминация в Европа,
 • противопоставяне на фаворизирането на едни културно-исторически ценности за сметка на други
 • стимулиране на социалното приобщаване на източно-европейските страни-членки на ЕС
 • интегриране на малцинствените групи чрез образование и обучение
 • борба срещу схемите за незаконно източване на социални и здравни фондове в Германия,
 • съдействие на органите за обществен ред и сигурност в Германия и ЕС в противодействието им срещу организираната престъпност с външен произход.
 • провеждане на образователни програми и инициативи по опазване на сигурността, здравословните и безопасните условия на труд, както и на околната среда в Европа и света
 • подкрепа на служещите и техните ръководства при необходимост от преструктуриране и въвеждане на ефективни методи и практики за управление,
 • съдействие на Община Мюнхен в инициативи, свързани с някоя от изброените по-горе дейности