В областта на културата ние осъществяваме проекти и програми, които
допринасят за:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • равнопоставеност на културното многообразие в Европа и стимулиране на диалога между различните общности;
  • взаимното разбиране и уважение на европейските култури, като предпоставка за мир в Европа и света, за творчество и иновации;
  • културата като част от международните отношения на ЕС, организиране на концерти и събития, свързани с европейския фолклор
  • стимулиране на прояви за популяризиране на неразкритите исторически факти, организиране на изложби, литературни форуми и други