Култура, наука и образование

Ние се стремим да поддържаме следните проекти в областта на културата


Лидерство  в управлението

Обучение и споделяне на най-добри практики

Социални проекти

>Водени от нашите приоритети, нашата организация се стреми да подкрепя хора и организации,по-нататък