Асоциация ORFEI e.V. е организация с нестопанска цел, основана през 2012 г. в град Мюнхен-Германия, чиято главна

Successful businessman showing us stabilityзадача е да съдейства за запазването, напредъка и сигурността на Европейската цивилизация, посредством взаимен обмен и интегриране на културните, икономическите и социалните постижения на европейските народи, както и възможностите за по-нататъчно сътрудничество между тях.

Hашето мото е ЦЕННОСТИ, ПРОСПЕРИТЕТ и УСТОЙЧИВОСТ 

Това означава разбиране, подпомагане и обединяване на европейските културни ценности, постигане на общо-европейски икономически просперитет и изграждане на социална стабилност в Европа.

Ние сме за прилагането на единен стандарт при подхода за оценяване на интересите на всички европейски култури и народи. Ние сме срещу вътрешното противопоставяне в Европа, което не е в интерес на никой от европейските народи. Европа може да бъде остане истински силна и просперираща само когато се постигне справедлив баланс между ценностите и интересите на Западна и Източна Европа.

Ето защо, нашата организация осъществява проекти и програми, които подпомагат разбирателството и сътрудничеството между европейските народи, а също така и между всички организации, стремящи се към построяване на хуманни общества, основани на общо-човешките ценности и на взаимната полза. Особен приоритет в дейността ни имат събитията, представящи културата и постиженията на Германия и Източна Европа.