Никой друг иновативен начин не гарантира такава възвращаемост, както усъвършенстването на Лидерството и Мениджмънта.Lead right BG

Ако подобрите начина, по който ръководите и управлявате бизнеса си, потенциалната полза би била неограничена, тъй като Управлението влияе на огромен спектър от предпоставки за успешна (или неуспешна) работа.

Ето защо, нашите главни цели в това направление са:

    • Да извършваме «Обмен на най-добри практики», с цел постигането на световно ниво на Организационна Култура в европейските организации,
    • Да повишаваме нивото на знанията и компетенциите в Лидерството и Мениджмънта
    • Да подкрепяме развитието на млади таланти и иновативното мислене