Home » Иновативен метод за превенция на рисковете в сигурността

Енергията, която изпълва Космоса и управлява гравитацията, все още е загадка за науката. Тя влияе на всеки човек и респективно, на мислите, емоциите и постъпките му. За съжаление, тези три компонента на човешкия характер могат да играят както творческа, така и деструктивна роля.

Всъщност, това отдавна е известно на физици, лекари и биолози, но дали успяваме да употребим знанията им в полза на обществото, това е отделен въпрос.

Разбира се, както всеки процес, влиянието на енергията върху хората има конкретни измерения. Те са представени във вид на резултатите, които дадена обществена единица генерира вследствие дейността на своите членове – индивид, семейство, град, държава, свят. За да разберем какви са тези резултати, можем просто да отворим статистиката на постигнатото на всяка една от посочените по-горе обществени формации. Ако решим да измерим как се е развивал човешкият род през последните 100 години, ние без проблем можем да измерим характеристиките на успеха или неуспеха му, на базата на натрупаната вече информация.

Hubble

Тук вече ще се запитаме и за това кои са причините да има подем или спад в даден процес на нашия свят? Дали само на базата на досегашния си опит можем да предвидим настъпването на неблагоприятните етапи от бъдещото ни развитие? Измервали ли сме в кои моменти при нас иде творческият тласък и в кои – разрушителният? Защо и как някои успяват да избегнат рисковете, а други дори и не подозират за съществуванията им? Защо едно начинание е успешно въпреки несъвършенствата си, а друго, дори и да е най-грижливо планирано, е било обречено на провал?

Отговор на подобни въпроси може да ни даде методът на Био-астрологията. Една уникална комбинация от научни измервания, анализи и отчитане на биологичните и астрофизически ритми в природата. Методите за изследване на положителните и отрицателните енергии, влияещи върху дейността на всеки човек, са разработени от българския биолог, г-н Вергил Стойнов, с когото се срещнахме и разговаряхме наскоро в София. Предлагаме ви да прочетете неговото мнение по темата “Биоритмите като алтернативен метод за превенция на рискове от индивидуални терористични атаки”.

– Здравей, моля те, представи се с няколко думи.

– Здравей. Аз съм алтернативен биолог. Това ще рече такъв, който се движи по границите на науката и се опитва да надникне отвъд тях или да ги разшири. Съвсем накратко казано, интересувам се от нехимичните взаимодействия в природата. (Такива са например индукцията на родилни петна и малформации в резултат на стрес по време на бременността или развитието на модела на клонене при растенията.) Изучавайки ги, установих наличието на ясна връзка между биоритмите с пространствената организация на организмите. Оказа се, че биологичния часовник е спрегнат с гравитационните цикли. Следователно, той е външен. Затова той е независим от биохимичните условия и температурата и действа пряко на всички нива, включително молекулно. Гравитационният цикъл, например, влияе пряко на ензимите в живия организъм ни мени активността им, така че всяка ензимна молекула действа като биологичен часовник и винаги е синхронизирана с останалите подобни молекули. Тръгнах от биологията и стигнах до нещо, което се доближава до обекта на една от най-старите науки, позната днес като медицинска астрология. Успях да рационализирам основните астрологични влияния и да ги сведа до биологични инстинкти. Оказа се например, че зодиите са засилени архетипни инстинкти. Те се всаждат при започване на дихателния цикъл поради големия физиологичен стрес, който го съпровожда, а това става при раждането. Съответстват точно на фази на гравитационния цикъл образуван от пътуването на земята по орбитата си около слънцето. Изглежда, че зодиите нямат еволюционна целесъобразност, но така или иначе влияят на оцеляването, вътревидовото разнообразие и следователно на еволюцията. И подобно на биологичните часовници, те работят на фундаментално ниво и определят дори скоростта и вида на метаболизма.

– Разкажи ни за метода за превенция на риска, на база на био-ритъма и електромагнитните влияния на Космоса върху хората и Земята?

– Нека първо да коригирам въпроса ти. Космическите тела не ни влияят с електромагнитните си излъчвания, а с измененията на гравитационната плътност в околоземното пространство. Това уточнение е много важно от физична гледна точка, тъй като обяснява защо космическите влияния не могат да се засекат с електромагнитни измервателни инструменти и защо космическите влияния не биват засенчвани от Земята или други планети. Пулсиращата плътност на космоса влияе на равновесието на химичните и биохимичните реакции и се явява едновременно биологичен часовник и архетипен създател.

Известно е например, че темпераментът се определя от месеца на раждане, както и че различните зодиакални архетипи проявяват различни по сила и характер престъпни склонности. (Книга за специфичните престъпни склонности на различните зодии бе написана от следовател и бе публикувана в България преди години.) Но това е само малка частица от информацията, всадена от и съдържаща се в момента на раждане. Има още много показатели. Затова в хороскопа на човек са видими склонността му към религиозност, фанатизъм, екстремизъм и самоубийство, както и времето от живота му, когато е най-силна. Открих няколко нови показатели за тези склонности в допълнение на класическите. Открих също и показатели благоприятстващи радикализма и религиозния фанатизъм, което предлага уникален метод за филтриране на потенциални терористи. В продължение на няколко години изследвах биоритмите, зададени в рождените дни на екстремистите, които тероризираха Европа напоследък и също в датите на терористичните актове. Моделът, който установих, се оказа характерен не само за терористите, но за техните лидери и организации. В няколкото дузини случаи, които изследвах, намерих само едно изключение от модела и то не пълно. Оказа се впоследствие, че съответното лице е играло вторична роля и е било въвлечено от брат си в терористичната дейност.

След като моделът започна да се повтаря, спрях да публикувам и да изследвам въпроса отблизо. По-късно забелязах, че има фактори, указващи мястото на атентатите и продължих наблюденията си. Миналата година направих непретенциозна прогноза за дати на терористични актове до края на годината. В продължение на няколко месеца прогнозите ми се сбъднаха – след това не съм ги следил поради липса на възможност. Напоследък имаше голяма масова стрелба в училище в гимназия в Керч, Крим. Рождената дата на стрелеца е неизвестна, но датата на масовото убийство носи всички характеристики на тероризма в Европа с изключение на религиозния фанатизъм. Несъмнено щях да я включа в прогнозата, ако все още я поддържах. Напоследък сравняват убийството с масовото убийство в Колумбайн от 1999 година. Проверих био-астрологичните им показатели. Оказа се, че има голямо сходство между тях и следователно и двете са предвидими от статистическа гледна точка и едната не предизвиква другата.

– Как този метод би могъл да се ползва за ефективна превенция срещу рисковете, свързани с тероризма?

– Методът може да има поне две основни приложения – обществено и индивидуално – и всяко от тях си има нива на сложност. Това е така, понеже космическите ритми действат върху всички, но ефектът им се пречупва през индивидуалността на човека.

От една стана методът показва дните в които вероятността от атентати и инциденти е най-голяма за всички. Дори и най-опростеното графично представяне на космическите ритми е способно да покаже рисковите дни. Изложил съм много такива двулинейни графики в сайта за седем поредни години и на някои от тях съм нанесъл терористичните атентати. (Ето и няколко примера.)

Bio1

Bio2

Въпреки че тези графики са възможно най-опростените, дават ценни указания. Съществуват много по-информативни графични представяния на тези влияния, но те са по-сложни. (Последната от показаните графики демонстрира включването на качествено влияние касаещо екстремизма, което обяснява пика от терористични актове, но иначе остава скрито в по-слабо специфичната двулинейна графика.) Ясно е, че ако бдителността на полицията за атаки се повишава в съответствие с критичните пикове, указани в графиките, би помогнало за предотвратяването им.

Bio3

Bio4

На графиката е показано съответствието на терористични актове (указани с черни стрелки) с критични показатели (пикове, пресичане и раздалечаване) на двулинейна графика на космическите цикли.

От друга страна, методът показва вродената склонност на даден индивид към радикализация, както и това кога тя е най-вероятно да се развие. Позволява да се концентрира вниманието върху по-малко заподозрени лица и да бъде извършена превенция. За мен няма съмнение, че би увеличил многократно ефективността на полицейската работа. Много от откритията ми съм публикувал. Най-накрая установих, че съществуват и маркери за преференциалната локация на терористичния акт, когато той е спонтанно и следователно подсъзнателно решен, но те са най-сложни. Посветил съм няколко статии за тях; не можах да се сдържа след като ги открих. Био-астрологичния метод позволява да се установи склонността за спонтанна радикализация на индивида, нещо което, доколкото ми е известно, никакъв друг метод не предлага.

-А не съдържа ли такава практика риск от допускане на грешки, които да доведат до заподозиране на невинни лица, без доказани факти за намеренията им?

– Винаги има риск от грешки. Но е много по-малък отколкото предполагате и има начини да бъде намален. Методът е базиран на статистика, а не на догматична теория и може да бъде потвърждаван и подобряван чрез статистически и математически анализ. И какво означава изразът „факти за намерения“? Съставянето на психологичен профил на заподозрени престъпници не цели ли също разкриването на зли намерения? Понастоящем заподозрените за екстремизъм са хиляди във всеки голям град и много от тях ще докажат вината си чак в момента на терористичния акт. Нека обърна внимание, че полицейските методи за предполагане на престъпни намерения са косвени, а този метод е пряк, доколкото статистическият подход е директен, макар и механизмът му на действие да не е съвсем изяснен от научна гледна точка.

Ако полицията се страхува да заподозира, то тя ще играе ролята на пожарна или болница. Истинският риск на метода не е в това, че някой невинен ще бъде тайно заподозрян, а е в това, че може да пропусне потенциалния престъпник. Но тогава той просто ще е като множество други неефективни полицейски похвати.

– Разбрах, че си завършил анализите и наблюденията си, а сега остава методът ти да стигне до факторите, имащи ангажимента с опазване на мира и сигурността в Европа? Къде виждаш мястото за най-голямото приложение.

– Да, може да се каже, че съм завършил анализите. Завършил съм наблюденията си, които мога да извърша сам и без чужда помощ. Открил съм закономерности, които според мен, без съмнение биха увеличили многократно ефективността на полицейската работа за филтриране на потенциални терористи. Но обектът на изследване е наистина огромен и същото важи и за анализа му, така че той винаги ще остане отворен за усъвършенстване. Методът може да е най-полезен срещу потенциални терористи, свързани с радикални религиозни кръгове от Близкия Изток, действащи най-вече в Европа, но също в Америка и Австралия. След преработка вероятно би станал полезен и за други страни както и за нерелигиозен тероризъм. Safety BG

– Как се вписва в такъв проект самата България, като част от Европейския Съюз, но все още извън рамките на Шенген?

– България е слабо заплашена от екстремизъм засега. Освен това институциите са все още прекалено консервативни, за да се заинтригуват от такъв метод. Не съм се и опивал да им го предлагам. Все пак и двата основни атентата, извършени в България, носят био-астрологичните белези, характерни за религиозен фундаментализъм, поникнал в Близкия Изток. Интересен е фактът, че през комунизма КГБ и българските тайни служби са ползвали класическа астрология за проверка на надеждността на всичките си сътрудници. Намирали са за полезни правилата на Птоломей отпреди почти 2000 години, а съвременните компютърна техника и био-астрологични методи позволяват тези правила да бъдат многократно усъвършенствани. Тогава защо правозащитните органи днес да се отказват от това безценно помагало? Методът може да бъде прилаган и към други потенциални престъпни склонности, макар и да трябва да бъде доработен специално за съответния криминален профил.

– Благодаря за това интервю!

За въпроси по темата “Био-астрология” можете да се обърнете към автора на метода (на английски или български език), на адрес: biological.astrology@gmail.com или vergilst@gmail.com

 

 

ОРФЕЙ Мюнхен, 2019

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: