Home » 18 юли: Отбелязваме 180 години от рождението на Апостола

На днешна дата, преди 180 години се ражда Васил Иванов Кунчев (Василъ Лѣвскій), българският национален герой и емблема на българската свобода. Той е идеологът и организаторът на българската национална революция и основател на Вътрешната революционна организация (ВРО).

Levski

Василъ Лѣвскій

18.07.1837 (Карлово) – 19.02.1873 (София)

България не е получила свободата си даром и всеки, който твърди обратното, не е доброжелател на България и на българите. Национално-освободителното ни движение никога не е умирало и представлява многолика палитра с ярки и велики личности, будили и укрепвали българското национално самосъзнание през целия период от 14 до 20 век.  

Но една от тези велики личности хвърли особено ярка светлина върху темата “свобода” през един от най-мрачните периоди в историята ни.

За него е казано всичко, което може да бъде казано за национален герой от подобна величина. Още преди близо 150 години Апостолът на Свободата бе начертал точните стратегически и културни рамки за добруването на народа ни. Те имат колосална тежест и поради пророческите си дефиниции за успелите днешни общества, но могат да се вместят и в няколко прости слова: РАВЕНСТВО – СВОБОДА – НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО – ДЪРЖАВНОСТ. Такава бе основата, върху която Левски мечтаеше да изгради чистата и свята република.

Но има и още няколко други думи, които всеки един от нас е прочел и усетил между редовете на неговото тефтерче:  СКРОМНОСТ – ЧЕСТНОСТ – СЕБЕОТДАЙНОСТ – СМЕЛОСТ ….

Все добродетели, с които ние, българите имахме навика да се гордеем. Защото в тях са вярвали и с тях са се гордяли предците ни – онези, които бяха строили царства и империи много векове преди фаворитите на днешния свят  да се появят на аванс-сцената на историята…  

Милиони българи по света бленуват да видят реализирана идеята на Левски за “чиста и свята република”. Но тази идея ще продължи да е блян, ако не приложим на дело качествата и заветите на Апостола. Дали ще постигнем това, зависи само от нас! Богъ да пази България!

 

Асоциация ОРФЕЙ, Мюнхен

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: